LAATSTE NIEUWS

  • De inloop en het spreekuur van de raad is op donderdag 29 december 2022 gesloten. Op donderdag 5 januari 2023 is de raad weer aanwezig.
  • Per 1 december 2022 is een nieuwe lid Marijke Kok geworden. Zij had enige tijd met de vergadering meegedraaid en het is goed bevallen.
  • Ongevraagd Advies Informatieverstrekking 2 – De  cliëntenraad brengt over het onderstaande ongevraagd advies uit.
  • Voor u ligt het werkplan voor 2021 van de Cliëntenraad klaar.
  • In de maand februari 2021 heeft de Cliëntenraad een nieuwe voorzitter Bas van de Dikkenberg. De meerderheid van de Raad was het benoemen tot voorzitter.
  • De Cliëntenraad heeft het huishoudelijk reglement vernieuwd. Een nieuwe versie vind je in site huishoudelijk reglement
  • De Cliëntenraad heeft het verslag op site gepubliceerd. Dit verslag vind je in de Gemeente bij de tab Overleg met gemeente Utrecht.