• Per 1 september 2021 heeft de Cliëntenraad een nieuwe secretaris, Marjon Coenen.
  • Per 1 augustus 2021 zijn de nieuwe leden Reynoud Brandse en Marjon Coenen geworden. Ze hadden enige tijd met de vergadering meegedraaid en het is goed bevallen.
  • Voor u ligt het werkplan voor 2021 van de Cliëntenraad klaar.
  • In de maand februari heeft de Cliëntenraad een nieuwe voorzitter Bas van de Dikkenberg. De meerdenheid van de Raad was het voor hem aangenomen.
  • De inloop van de raad gaat op donderdag tot nader orde niet door  i.v.m. het coronacrisis. Het is wel telefonisch bereikbaar bij Peter en Grieke.
  • De Cliëntenraad heeft het huishoudelijk reglement vernieuwd. Een nieuwe versie vind je in site huishoudelijk reglement
  • De Cliëntenraad heeft het verslag op site gepubliceerd. Dit verslag vind je in de Gemeente bij de tab Overleg met gemeente Utrecht.

UP

UP is het kwartaalmagazine van de Cliëntenraad Lister geschreven door en voor medewerkers en cliënten van Lister. Een prachtig blad, dat iedere uitgave een thema behandeld met interviews en prachtige foto’s.
Helaas is het niet meer toegestaan om UP online aan te bieden om te downloaden. Zolang de voorraad strekt is hij verkrijgbaar bij de vestigingen van Lister.