Inleiding

Cliënteninvloed is binnen Lister een belangrijke thema. Vanuit onze waarden als autonomie,
gelijkwaardigheid en wederkerigheid is het belangrijk dat Lister optimaal aan dit thema invulling
geeft, bijvoorbeeld door cliënten te informeren en met cliënten de dialoog aan te gaan. Zo wordt
duidelijk wat cliënten vinden van de zorg die zij ontvangen, wat de wensen zijn, en hoe de zorg en
de organisatie verbeterd kan worden. En op deze manier kunnen cliënten meebeslissen in de zaken
die voor hen van belang zijn.
Enkele jaren geleden, In 2012 groeide de overtuiging dat cliënteninvloed binnen Lister nog beter
vorm zou kunnen krijgen en verscheen er een uitgebreide notitie met intenties en concrete stappen
voor een succesvolle implementatie. Helaas is in de daaropvolgende jaren nooit in kaart gebracht
in welke mate de implementatie succesvol was. De Cliëntenraad heeft echter de indruk dat
cliënteninvloed nog niet overal optimaal geïmplementeerd is. Vandaar dat de Raad opnieuw
aandacht voor dit thema vraagt.
Cliënteninvloed is een brede term en betreft alle manieren waarop de visie van cliënten en oudcliënten
het beleid en de praktijk van Lister beïnvloedt. Tegenwoordig krijgt dit binnen de GGZ en
Lister o.a. ook vorm door de invloed en de stem van de vele ervaringsdeskundigen die actief zijn.

Opbouw van deze notitie:
1.   een korte uiteenzetting over de verschillende vormen van cliënteninvloed;
2.   een voorstel hoe dit thema weer op de beleidsmatige agenda van Lister kan komen;
3.   een overzicht van de bijbehorende concrete stappen.

Download hier notitie Cliëntenteninvloed