Bas van den Dikkenberg (Voorzitter)
vacature (Secretaris)
Andre Duinisveld (Penningmeester)
Boudewijn Pouw
Nicola Hoogendoorn
Yvette Elbers
Reynoud Brandse
Marijke Kok

Ondersteuners: Peter Beemer, Grieke Gansekoele