Vacature (Voorzitter)
Eric Jolliffe (Secretaris)
Andre Duinisveld (Penningmeester)
Boudewijn Pouw
Bas van den Dikkenberg
Nicola Hoogendoorn
Yvette Elbers

Ondersteuners: Peter Beemer, Grieke Gansekoele
Administatie: Lenie Helsloot