Ivo (Voorzitter)
Eric Jolliffe (Secretaris)
Andre Duinisveld (Penningmeester)
Boudewijn Pouw
Pim Steenwinkel
Rinie Valkenburg
Bas van den Dikkenberg
Nico Vlak
Laura Tilly
Nicola Hoogendoorn

Ondersteuners: Peter Beemer, Grieke Gansekoele
Administatie: Lenie Helsloot