Wat doet de cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van Lister en behartigt de belangen. Als signalen de raad bereiken dat er op dit terrein problemen zijn, springt zij daarop in. De cliëntenraad heeft regelmatig overleg met de raad van bestuur, raad van toezicht en medewerkers van Lister. Zo probeert de raad ook op het niveau van beleid een vinger in de pap te hebben. De cliëntenraad ontwikkelt initiatieven die voor de cliënten belangrijk zijn.

Hierbij zijn ideeën van cliënten van cliënten van het grootste belang.

Hoe doet de cliëntenraad dat?

De raad bestaat uit ongeveer tien leden. Uit deze leden wordt een voorzitter, secretarissen en penningmeester gekozen. De volledige raad wordt in hun werk bijgestaan door twee zogeheten ondersteuners. Deze ondersteuners helpen de cliëntenraad bij het werk. De cliëntenraad vergadert twee of drie keer per maand. Daarbij is een dagelijks bestuur actief, dat bestaat uit de voorzitter, penningmeester en de secretaris.

De cliëntenraad houdt zich bezig met protocollen en ontwikkelingen van Lister en geeft daarover advies aan de raad van bestuur. Daarnaast bezoekt de cliëntenraad de locaties van Lister. De cliëntenraad informeert daar cliënten over ontwikkelingen binnen Lister en vraagt hun mening.

Tenslotte zijn leden van de raad actief in andere overlegvormen en projecten, zoals de Achterkant. Zij onderhouden contact met de gemeente Utrecht over misstanden in de zorg.

Telefonisch spreekuur

De cliëntenraad houdt wekelijks een spreekuur. Cliënten kunnen met de raad praten over onderwerpen die hen bezighouden en waarmee de raad aan de slag kan. Ook kan je hier terecht als je meer vragen hebt over de cliëntenraad. Leden van de cliëntenraad zijn op donderdag bereikbaar op het kantoor aan de Wittevrouwensingel 102. Telefonisch, maar langskomen is ook mogelijk tussen 12.00 en 14.00 uur.

Het kantoor is gevestigd op:

Wittevrouwensingel 102

3514 AM Utrecht

Tel.030 27151151

E-mail; clientenraad@lister.nl