De Cliëntenraad houdt wekelijks een spreekuur. Cliënten kunnen met de Raad praten over onderwerpen die hen bezig houden en waarmee de Raad aan de slag kan. Ook kunt u hier terecht als u meer vragen hebt over de Cliëntenraad.

Leden van de Cliëntenraad zijn op donderdagmiddag bereikbaar op het kantoor op de Wittevrouwensingel 102.
Dat kan telefonisch, maar langskomen is ook mogelijk tussen 12.00 en 14.00 uur.
Het  telefoonnummer van de Cliëntenraad is: 030 – 271 51 51.