De Cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van Lister.

De Cliëntenraad behartigt de belangen van deze cliënten. Wanneer signalen de Cliëntenraad bereiken dat er op dit terrein problemen zijn, springt zij daarop in.

De Cliëntenraad heeft regelmatig overleg met de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en medewerkers van Lister.

De Cliëntenraad ontwikkelt initiatieven die voor de cliënten belangrijk kunnen zijn. Hierbij zijn ideeën van cliënten van het grootste belang.