Inleiding

Cliënteninvloed is binnen Lister een belangrijke thema. Vanuit onze waarden als autonomie, gelijkwaardigheid en wederkerigheid is het belangrijk dat Lister optimaal aan dit thema invulling geeft, bijvoorbeeld door cliënten te informeren en met cliënten de dialoog aan te gaan. Zo wordt duidelijk wat cliënten vinden van de zorg die zij ontvangen, wat de wensen zijn, en hoe de zorg en de organisatie verbeterd kan worden. En op deze manier kunnen cliënten meebeslissen in de zaken die voor hen van belang zijn.
Enkele jaren geleden, In 2012 groeide de overtuiging dat cliënteninvloed binnen Lister nog beter vorm zou kunnen krijgen en verscheen er een uitgebreide notitie met intenties en concrete stappen voor een succesvolle implementatie. Helaas is in de daaropvolgende jaren nooit in kaart gebracht in welke mate de implementatie succesvol was. De Cliëntenraad heeft echter de indruk dat cliënteninvloed nog niet overal optimaal geïmplementeerd is. Vandaar dat de Raad opnieuw aandacht voor dit thema vraagt.
Cliënteninvloed is een brede term en betreft alle manieren waarop de visie van cliënten en oudcliënten het beleid en de praktijk van Lister beïnvloedt. Tegenwoordig krijgt dit binnen de GGZ en Lister o.a. ook vorm door de invloed en de stem van de vele ervaringsdeskundigen die actief zijn.

Opbouw van deze notitie:
1.   een korte uiteenzetting over de verschillende vormen van cliënteninvloed;
2.   een voorstel hoe dit thema weer op de beleidsmatige agenda van Lister kan komen;
3.   een overzicht van de bijbehorende concrete stappen.

Download hier notitie Cliëntenteninvloed