In de samenwerkingsovereenkomst worden afspraken tussen de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad van Lister vastgelegd. Door het verdwijnen van de AWBZ per 1 januari 2015 verdween de wettelijke basis voor de bevoegdheden van de Cliëntenraad. Om de inspraak veilig te stellen moest de samenwerkingsovereenkomst aangepast worden. De nieuwe overeenkomst is op 23 september 2015 getekend door de twee voorzitters. Op de foto’s zie je Jan Berndsen van de Raad van Bestuur en Alix Spilker, voorzitter van de Cliëntenraad.