Marijke Kok (Voorzitter)
Guy Sturtewaegen (Secretaris)
Andre Duinisveld (Penningmeester)
Boudewijn Pouw
Nicola Hoogendoorn
Maarten Spil

Ondersteuners: Peter Beemer, Grieke Gansekoele