LAATSTE NIEUWS

  • De inloop en spreekuur zijn op 21 dec 2023 tot en met 4 januari 2024 gesloten. Op donderdag 11 januari zijn de inloop en spreekuur open.
  • De Cliëntenraad heeft een nieuwe lid, Maarten Spil na een proeftijd van drie maanden aangenomen. Hij gaat als lid per 1 november 2023. De Cliëntenraad wenst hem veel succes.
  • Ongevraagd Advies Informatieverstrekking 2 – De  cliëntenraad brengt over het onderstaande ongevraagd advies uit.
  • Voor u ligt het werkplan voor 2021 van de Cliëntenraad klaar.
  • In de maand februari 2021 heeft de Cliëntenraad een nieuwe voorzitter Bas van de Dikkenberg. De meerderheid van de Raad was het benoemen tot voorzitter.
  • De Cliëntenraad heeft het huishoudelijk reglement vernieuwd. Een nieuwe versie vind je in site huishoudelijk reglement
  • De Cliëntenraad heeft het verslag op site gepubliceerd. Dit verslag vind je in de Gemeente bij de tab Overleg met gemeente Utrecht.