LAATSTE NIEUWS

  • De spreekuur en inloop die op donderdag plaatsvindt is in verband met vakantie in Juli en Augustus dicht.
  • Ongevraagd Advies Informatieverstrekking 2 – De  cliëntenraad brengt over het onderstaande ongevraagd advies uit.
  • Voor u ligt het werkplan voor 2021 van de Cliëntenraad klaar.
  • In de maand februari 2021 heeft de Cliëntenraad een nieuwe voorzitter Bas van de Dikkenberg. De meerderheid van de Raad was het benoemen tot voorzitter.
  • De Cliëntenraad heeft het huishoudelijk reglement vernieuwd. Een nieuwe versie vind je in site huishoudelijk reglement
  • De Cliëntenraad heeft het verslag op site gepubliceerd. Dit verslag vind je in de Gemeente bij de tab Overleg met gemeente Utrecht.