LAATSTE NIEUWS

  • Marijke Kok volgt als nieuwe voorzitter per 1 februari 2024 op.
  • Bas van de Dikkenberg legt per 1 februari 2024 zijn functie als voorzitter neer. Wegens zijn gezondheid heeft hij als lid van de Cliëntenraad zich terug getrokken. De Cliëntenraad wenst hem beterschap toe.
  • Ongevraagd Advies Informatieverstrekking 2 – De  cliëntenraad brengt over het onderstaande ongevraagd advies uit.
  • Voor u ligt het werkplan voor 2021 van de Cliëntenraad klaar.
  • De Cliëntenraad heeft het huishoudelijk reglement vernieuwd. Een nieuwe versie vind je in site huishoudelijk reglement
  • De Cliëntenraad heeft het verslag op site gepubliceerd. Dit verslag vind je in de Gemeente bij de tab Overleg met gemeente Utrecht.