Raad bestaat uit ongeveer twaalf leden.

De Raad wordt in haar werk bijgestaan door twee zogeheten ondersteuners. Deze ondersteuners helpen de Cliëntenraad bij het werk.

De Raad vergadert een keer per maand.

Daarbij is een Dagelijks Bestuur actief, dat bestaat uit de voorzitter en de secretaris. Eén van de ondersteuners is bij de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur aanwezig.

Tenslotte zijn leden van de Raad actief in andere overlegvormen en projecten, zoals het Platform GGZ Utrecht. Dit platform vertegenwoordigt cliënten- en familie-organisaties in de provincie Utrecht.