Aan      : Raad van Bestuur Lister
Van      : Cliëntenraad Lister
Betreft : Advies profielschets voorzitter en lid van de Raad van Toezicht
Datum : 23 juni 2022

De Cliëntenraad heeft op 13 juni 2022 via de mail de adviesaanvraag ontvangen.
In de overlegvergadering met de Raad van Bestuur op 15 juni was ook een lid van de Raad van Toezicht aanwezig.
Zij heeft een mondelinge toelichting gegeven op de profielschets.
De Cliëntenraad kan zich vinden in de profielschets
Daarom heeft de Cliëntenraad besloten positief te adviseren.

Namens de Cliëntenraad,
Bas van den Dikkenberg (voorzitter)

Ongevraagd Advies Informatieverstrekking 1
Ongevraagd Advies Informatieverstrekking 2
(20 april 2022 – Bas van den Dikkenberg Voorzitter Cliëntenraad Lister)