Regelmatig heeft de Cliëntenraad een gesprek met medewerkers van de gemeente Utrecht over de zorg. Hiervan worden verslagen gemaakt.