Magazine UP is het cliëntenblad van Lister, voorheen SBWU. UP belicht onderwerpen die voor cliënten van belang kunnen zijn, zoals ontwikkelingen in de zorg, rechten en plichten, bespaartips en evenementen in de regio. Ook bevat UP nieuws over de ►Cliëntenraad en ►Enik Recovery College, het voormalige Bureau Herstel.

De redactie bestaat uit vrijwillige en betaalde medewerkers. Aan elke uitgave werken cliënten mee. Magazine UP verschijnt vier keer per jaar: in de derde week van maart, juni, september en december.

Helaas is het niet meer toegestaan om UP online aan te bieden om te downloaden. Zolang de voorraad strekt is hij verkrijgbaar bij de vestigingen van Lister.

Thema
Elke UP is opgebouwd aan de hand van een thema, bijvoorbeeld zelfexpressie, vernieuwing of troost. Op de één na laatste pagina wordt steeds het thema voor het volgende nummer aangekondigd.

Reageren of kopij insturen?
Wil je reageren op het blad of een artikel? Heb je een bijzonder verhaal bij het thema voor het volgende nummer? Of wil je iets anders bijdragen, bijvoorbeeld een column of een kunstwerk voor de achterkant? Neem dan contact op met de redactie.

De redactie heeft het recht om, zonder opgaaf van reden, kopij te weigeren, in te korten of aan te passen.

Contactgegevens redactie
De UP-redactie is te bereiken per e-mail, telefoon of post:

  • E-mail – up@lister.nl
  • Telefoon: – 06 1455 1909
  • Post  – Redactie UP, Vaartscherijnstraat 51, 3523 TB Utrecht