Dit werkplan beschrijft de doelen en aandachtspunten van de Cliëntenraad voor 2021. Er is er voor gekozen om dit jaar een nadruk te leggen op:

  • Uitbreiden van het contact met mede-cliënten
  • Meer op elkaar afstemmen en stroomlijnen wat leden van de Cliëntenraad doen.
  • Meer aandacht hebben voor het functioneren van de gebiedsteams en het belang van cliënten die meer ambulante vormen van ondersteuning krijgen.

Verdere toelichting over deze doelen en aandachtspunten zijn te vinden in het werkplan CR 2021