Voor u ligt het werkplan voor 2018 van de Cliëntenraad van Lister. De Cliëntenraad van Lister bestaat sinds jaar en dag en heeft een ‘eigen’ positie en gezicht binnen de organisatie. De Cliëntenraad van Lister functioneert conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Deze wet verplicht iedere instelling om een cliëntenraad in te stellen. De Cliëntenraad van Lister is aangesloten bij het Landelijk Orgaan Cliëntenraden (LOC).

De statutaire vereisten en begripsbepalingen die ten grondslag liggen aan de werkwijze en samenstelling van de Cliëntenraad, zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en de Samenwerkingsovereenkomst Cliëntenraad Lister-Lister.

In september 2015 is in de Samenwerkingsovereenkomst opgenomen dat de WMCZ ook wordt gevolgd voor de cliënten die WMO-zorg ontvangen

Dit werkplan beschrijft de doelen en aandachtspunten van de Cliëntenraad voor 2018. In dit werkplan worden ook de afspraken verwerkt die in overleg met de Raad van Bestuur zijn gemaakt.

Download hier het werkplan 2018